Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling i OIK

24. maj 2021, 21.22

Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse søndag den 20. juni klokken 10.00 i Pucken.

Obs! Generalforsamlingen har tidligere været annonceret til afholdelse den 12.juni. Generalforsamlingen er flyttet fordi Danmarks Ishockey Union holder Repræsentantskabsmøde den 12.juni.


Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand (i lige år).
8. Valg af kasserer (i ulige år).
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen (ca. kl. 12) mødes deltagerne i generalforsamlingen med deltagerne i ”brugt udstyrs markedet” ved klubrummet. Der bliver serveret en ristet pølse med drikkevarer, mens klubbens formand fortæller om den kommende sæson. Bulldogs vil ligeledes give en orientering om sæsonen 2021-2022. Derefter kan I sive rundt og tale med bestyrelsen, trænere og holdledere om de emner der interesserer jer – eller I kan handle på markedet.


Kom til generalforsamlingen og sæt dit præg på fremtidens ishockey i Odense.


Bestyrelsen for OIK.