Disciplinærudvalg
Disciplinærudvalg

Dette udvalg er et adhoc udvalg der sammensættes for behandling disciplinærsager i klubben.

Alle i klubben kan rejse en klage, ved at fremsende en mail til en i bestyrelsen.

Bestyrelsen afgør om der er grundlag for at klagen bliver til en disciplinærsag, dette sker hurtigst muligt og hensigten er at dette sker inden for 3 hverdag efter klagen er modtaget.

Bestyrelsen sammensætter derefter udvalget dette sker underhensyntiltagende til hvilket hold sagen omhandler og evt. habilitet, og vil altid mindst består af:

  • 1-2 stk. bestyrelsemedlem
  • 1-2 stk. træner/holdleder fra berørte hold
  • 1-2 stk. træner/holdleder fra et andet ikke berørte hold (træner/holdleder)

Behandling af en disciplinærsag sker hurtigst muligt og behandles fortroligt, og kun berørte hold vil blive informeret hvis en evt. karantæne bliver effektueret, som en konsekvens af disciplinærsagen.