Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling i OIK

4. maj 2022, 21.42

Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 23.maj klokken 17.00 i Pucken, Spar Nord Arena.

 

Obs! Generalforsamlingen skal behandle vedtægtsændringer. Punktet kræver, at en femtedel af klubbens medlemmer deltager i generalforsamlingen, så bestyrelsen opfordrer alle stemmeberettigede til at møde op.

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse.

4. Eksklusion. Skal bestyrelsens eksklusion af et medlem fastholdes. 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson. 

7. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer. 

8. Valg af formand (i lige år). 

9. Valg af kasserer (i ulige år). 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

13. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen følge op med yderligere information om de enkelte punkter.

 

 

Kom til generalforsamlingen og sæt dit præg på fremtidens ishockey i Odense.

 

Bestyrelsen for OIK.