Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling i OIK

16. april 2023, 18.12 / 16. april 2023, 18.15

Odense Ishockey Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 30.maj klokken 18.30 i Pucken, Spar Nord Arena.

 

Obs! Der er normalt valg af formand på lige år. OIK’s formand, Thomas Olesen, ønsker af personlige grunde at trække sig midt i valgperioden. Der skal derfor vælges formand for 1 år.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 til godkendelse. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

5. Bestyrelsens forslag til kontingent for den kommende sæson. 

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af formand for 1 år. Bestyrelsen foreslår Mads Porsmose. 

8. Valg af kasserer. Mads Lund modtager genvalg. 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

12. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen følge op med yderligere information om de enkelte punkter.

 

Kom til generalforsamlingen og sæt dit præg på fremtidens ishockey i Odense.

 

Bestyrelsen for OIK.