Klubnyheder

GODT NYTÅR!

7. januar 2021, 10.10

Nytårshilsen fra Odense Ishockey Klub.

Der er mennesketomt og meget stille i Odense Isstadion for tiden. Klubrum, omklædningsrum, gange og ikke mindst isen plejer at myldre af liv, men ligger helt stille hen.

Coronaen ramte os i marts og det betød at vi måtte aflyse både vores normale turneringer, vores oldboys-stævne samt Odense Cup’en. Heldigvis lykkedes det os at gennemføre vores traditionelle Hockey Camp i hullet mellem første og anden fase af coronaen.

Sulten efter ishockey var stor, så campen var den største i de 22 år, den har eksisteret. Med støtte fra corona-puljerne fik vi gennemført en voksen-camp, som var gratis for de 35 deltagere.

Vi fik også lov til at starte sæsonen op – dog uden de traditionelle opstartsstævner for U12 og U13. Turneringen kom i gang inden vi igen skulle indskrænke pga. coronaens anden fase.

Ungdomsholdene fik heldigvis lov til at fortsætte og forsamlingsbegrænsningen på 10 for alle over 21 gjorde voksenhockeyen besværlig men ikke umulig. I efterårsferien nåede vi at afvikle en camp med den sædvanlige store tilslutning.

Vi er nu på vej ind i 2021 uden ret til at afvikle den traditionelle ”New Years Championship” for alle vores voksne medlemmer. Det er ærgerligt fordi turneringen giver sammenhold på tværs af hele organisationen.


På trods af de indskrænkninger, der har været i mulighederne for at spille ishockey, har vi oplevet en fantastisk opbakning fra alle medlemmer. Selvom vi forsøger at kompensere jer for den manglende ishockey, kommer I til at miste noget.


Alligevel er I alle fortsat som medlemmer og har bakket op ved at betale jeres kontingent. Det betyder, at vi ved årsskiftet har kunnet indberette det højeste medlemstal i klubbens historie til Danmarks Idræts Forbund.


Det har været en fornøjelse at se, hvordan de frivillige trænere, holdledere m.fl. har taget udfordringen op og tilpasset aktiviteterne til de regler, der blev udstukket. Tak for jeres store indsats!


Derfor er det også lykkedes for os at komme igennem 2020 uden at økonomien er helt smadret. Vi har søgt og fået støtte fra de statslige og kommunale puljer. Vi har fået støtte fra fonde og enkeltpersoner. Vores sponsorer har bakket os op og har alle stået ved de aftaler, vi har indgået. Der skal lyde en stor tak til sponsorerne.


I øjeblikket foregår al træning i OIK udenfor isstadion. Men vi håber at vi i løbet af januar kan flytte indenfor og få is under skøjterne. Det er nok tvivlsomt om vi allerede i foråret kan afvikle stævner, men vi har lov til at håbe. Forhåbentlig er vaccinationen så fremskreden at Hockey Camp kan afvikles til sommer, og det er næsten 100% sikkert, at vi fra starten på næste sæson kører helt normalt igen.


Bestyrelsen i OIK ønsker alle – ungdomsmedlemmer, motionister, voksne spillere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer et godt nytår.


Vi kommer stærkt igen i 2021.